Obserwuj: Biuro Prasowe Sony Polska

FutureScapes: prezentacja pomysłów. Produkt, miejsce, platforma, filozofia

Komunikat prasowy   •   Cze 28, 2012 11:00 CEST

Sony i Forum for the Future ujawniły cztery koncepcje technologiczne, które służą promowaniu zrównoważonego rozwoju. Opracowano je w ramach otwartego projektu FutureScapes – Pejzaże Przyszłości, koncentrującego się na poszukiwaniu takich zastosowań techniki i rozrywki, które sprzyjają tworzeniu lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości. Wśród zaprezentowanych koncepcji znalazły się: Wandular – urządzenie rozwijające się ze swoim użytkownikiem przez 10 i więcej lat; Hyper Village – koncepcja łącząca ekologiczny styl życia z zaawansowaną technologią; Internet of Things Academy – pomysł, dzięki któremu programowanie i dane będą dostępne dla każdego; Zmiana – filozofia projektowania dostosowanego do potrzeb człowieka i sprzyjającego dobrostanowi.

W pracach nad projektem FutureScapes biorą udział reprezentanci różnych dyscyplin z całej Europy – od inżynierów z Forum for the Future i Sony po zewnętrznych ekspertów, takich jak projektanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, futurolodzy, ekolodzy i artyści.Wykorzystano też wiele twórczych, nietuzinkowych metod pracy: masową burzę mózgów, zadania dla vlogerów, śniadanie z udziałem przedsiębiorców czy warsztaty koncepcyjne.

— Celem FutureScapes było wspólne rewidowanie dotychczasowych poglądów na zrównoważony rozwój i technologię — mówi Esther Maughan McLachlan, dyrektor generalna do spraw zrównoważonego rozwoju Sony Europe. — Nie chodziło przy tym o przewidywanie przyszłości, tylko o uzmysłowienie sobie możliwości. Takie podejście sprawia, że na pierwszym planie znajdują się nie pojedyncze technologie czy dane naukowe, lecz ludzie, że powstają nowe powiązania wybijające nas z utartych schematów myślowych. Jesteśmy prawdziwie zafascynowani potencjałem tych koncepcji. W celu zbadania możliwości dalszego rozwoju FutureScapes nawiązujemy kontakty z ludźmi, którzy zajmują się już tymi dziedzinami.

W ramach projektu wyłoniono cztery koncepcje:

1) Jak połączyć zrównoważony rozwój z naszą nieustanną pogonią za nowymi rzeczami, które stale trzeba aktualizować, odnawiać i wymieniać?

Wandular – wielofunkcyjne, modułowe urządzenie, które rozwija się wraz ze swoim użytkownikiem przez całe jego życie (autor koncepcji: Engage by Design)Koncepcja Wandular zrywa z ciągłym modernizowaniem komputerów i urządzeń telekomunikacyjnych i koncentruje się na zwiększaniu trwałości urządzenia przez wdrażanie cyklicznych opcji serwisowych i modeli biznesowych. Pomysł polega na wprowadzeniu urządzenia, którego będzie się używać przez całe życie i z którym będzie się wytwarzać poczucie więzi i osobistego przywiązania, jak z ulubionym zegarkiem.

— Wandular to studium nad możliwościami wypracowania w przyszłości innego podejścia do przedmiotów i usług w celu zmniejszenia ilości nietrwałych urządzeń elektronicznych — mówi Rodrigo Bautista, założyciel Engage by Design i kierownik koncepcji Wandular. — Chcemy zachęcić ludzi do nadawania większego znaczenia urządzeniom technicznym i wytwarzania z nimi długoterminowej więzi. W koncepcji Wandular chodzi o „uczłowieczenie” techniki i o pohamowanie apetytu konsumentów na nowe rzeczy przez stworzenie trwałych emocjonalnie trendów w projektowaniu i w usługach opartych na chmurze. Wandular ma być czymś magicznym, dostojnie starzeć się ze swoim właścicielem i umożliwiać aktualizacje jako usługa.

2) Czy ośrodki wiejskie mogą tętnić życiem tak samo jak miasta?

Hyper Village – żyć bliżej technologii i bliżej natury (autor koncepcji: The Pipeline Project)Koncepcja Hyper Village jest w zamyśle antidotum na powstawanie wielkich ośrodków miejskich. Stanowi alternatywną wizję: kwitnącej, samowystarczalnej, ale globalnie połączonej społeczności wiejskiej w krajach rozwijających się lub rozwiniętych.Zgodnie z tą koncepcją wieś wspierana będzie przez zaawansowane oprogramowanie i sprzęt. Będzie też korzystać ze wszystkiego, co najlepsze w naturze i technice.W takim ujęciu technika wzmacnia więzi z naturą i ułatwia społecznościom wiejskim zrównoważony rozwój.Przykładowo, technikę można by wykorzystywać do sprawniejszego zarządzania zasobami naturalnymi, tworzenia wirtualnych sal lekcyjnych czy organizacji wspaniałych imprez rozrywkowych.

— Koncepcja Hyper Village służy niwelowaniu różnic między środowiskami wiejskimi a miejskimi, a w rezultacie zapewnieniu zrównoważonej przyszłości — mówi Dan Burgess z The Pipeline Project, kierownik koncepcji Hyper Village. — Chodzi o zbudowanie świadomości olbrzymiej wartości regionów wiejskich i miejsc położonych z dala od głównych ośrodków, nie tylko dla żyjących w nich społeczności, lecz także dla mieszkańców miast. Nie ogranicza się ona do fizycznych przeżyć i dostępności materiałów, lecz obejmuje także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Cieszymy się na myśl o stworzeniu lepszych powiązań w całym systemie relacji życiowych między wsią a miastem. Uważamy, że będzie do miało pierwszorzędne znaczenie dla zdrowia i rozkwitu społecznego w 2025 roku.

3) Czy potrafimy stworzyć przystępną, wielofunkcyjną platformę, której każdy mógłby używać do tworzenia potrzebnych mu narzędzi?

Internet of Things Academy – programowanie i dane dostępne dla każdego (autor koncepcji: Superflux)Zgodnie z tą koncepcją IOTA (Internet of Things Academy) ma być systemem dostępnym powszechnie, a nie tylko dla wąskiego grona programistów. Celem IOTA jest opisanie, w jaki sposób przedmioty codziennego użytku będą w przyszłości powszechnie podłączane do Internetu. Zwiększanie się ilości informacji w sieci może w przyszłości doprowadzić do powstania „cyfrowej przepaści” między tymi, którzy mają dostęp do danych i mogą je wykorzystać, a pozostałymi. IOTA jest pomyślane jako scentralizowana platforma ułatwiająca łączenie w funkcjonalne całości sprzętu, oprogramowania i danych. Projekty IOTA będą miały wiele form, od najprostszych, takich jak czujniki środowiskowe, do złożonych kuracji chorób; od dzieł sztuki do eksperymentalnych modeli ekonomicznych.

— IOTA to pierwsza próba wizualizacji rozkwitu społeczności osób zajmujących się wymyślaniem, tworzeniem i testowaniem projektów z pogranicza świata rzeczywistego i cyfrowego — mówi Anab Jain, założycielkaSuperflux i kierowniczka koncepcji IOTA. — Chcieliśmy zaproponować jedną integrującą platformę, która pozwalałaby na zabawę i eksperymenty i która umożliwiałaby ludziom o różnych kompetencjach na stworzenie czegoś większego.

4) Czy potrafimy czerpać korzyści z tego, że żyjemy w społeczności „always on”, unikając przy tym dekoncentracji?

Zmiana — filozofia projektowania dostosowanego do potrzeb człowieka i sprzyjającego dobrostanowi (autor koncepcji: Forum for the Future)Koncepcja „Zmiana” bada ideę „proporcjonalnego” wykorzystania techniki i zachowania równowagi między coraz silniejszym uzależnieniem od techniki a osiąganiem większej wydajności i kreatywności. Technika ma olbrzymi potencjał wzmacniania przeżyć emocjonalnych i tworzenia jeszcze silniejszych związków z naturą.

— Projekt FutureScapes mocno zachęcał do odmiennego myślenia o zrównoważonym rozwoju i technologii — mówi Hugh Knowles z Forum for the Futures, kierownik koncepcji „Zmiana”. — Jednym z powracających w nim motywów jest to, co nazywamy „Zmianą”. Czy nasze związki z informatyką i technikami komunikacyjnymi mogą się rozwijać z obecną dynamiką? Jakie są możliwe tego konsekwencje do roku 2025? Jak czerpać korzyści z tego, że żyjemy w społeczności „always on”, unikając przy tym dekoncentracji? Lepsza łączność nie musi oznaczać większej wydajności ani lepszych związków. Jak zatem zbadać ideę bardziej proporcjonalnego podejścia do techniki?

— Inspirując się tą ideą, Forum for the Future wraz z podobnymi organizacjami rozpocznie doświadczenia nad poprawą naszych relacji z techniką. Spróbujemy udzielić odpowiedzi na niektóre z powyższych pytań. Do pewnego stopnia idea ta przewija się również we wszystkich koncepcjach.

Cztery opisane koncepcje wybrano spośród wielu pomysłów, jakie zrodziły się w ramach projektu FutureScapes. Znalazło się wśród nich wizualizowanie lokalnego zużycia energii za pomocą bioluminescencyjnych drzew, systemy zarządzające bezpieczeństwem podziału dóbr i usług czy soczewki kontaktowe z systemem rozszerzonej rzeczywistości umożliwiającym nadzwyczajne spotkania z naturą bez wychodzenia z domu.

Cztery wybrane koncepcje będą rozwijane w nadchodzących miesiącach we współpracy z autorami koncepcji. Więcej informacji o projekcie FutureScapes i sposobach uczestnictwa w tym projekcie znajduje się na www.sony.pl/futurescapes

Informacja o Forum for the Future

Forum for the Future to organizacja non-profit, współpracująca na całym świecie z firmami i rządami w celu promowania zrównoważonego rozwoju. Podstawowym celem, jaki stawia sobie Forum, jest zmiana systemów, od których wszyscy zależymy — produkcji żywności, energii, finansów — w taki sposób, aby mogły one sprostać wyzwaniom XXI wieku. Organizacja już od 15 lat inspiruje nowoczesne, twórcze myślenie i promuje praktyczne rozwiązania i innowacje, które zmieniają nasz świat. www.forumforthefuture.org @forum4thefuture

Informacja o Superflux

Superflux to założona w 2009 roku przez Anab Jain i Jona Arderna wielodyscyplinarna firma projektowa z siedzibą w Londynie i indyjskim mieście Ahmedabad. Firma świadczy usługi konsultingowe oraz opracowuje strategie rozwoju, prognozy i projekty dla wielu firm. Pełni też rolę otwartego laboratorium badawczego, w którym analizuje się wpływ zmian technologicznych na ludzi, społeczeństwo i środowisko naturalne.

Obszary działalności obejmowałydotąd między innymi organizację oficjalnego spotkania z naukowcami z Oxford University zajmującymi się inżynierią materiałową, tworzenie prototypów w skali makro służących do wyjaśniania dzieciom koncepcji komputera kwantowego czy prowadzenie wraz z biologami z londyńskiego Imperial College badań nasz sztucznym zapylaniem. Firma szczególnie interesuje się relacjami między nowo pojawiającymi się technologiami a środowiskiem naturalnym i życiem codziennym. Dzięki doświadczeniu w prognozowaniu, projektowaniu i opracowywaniu strategii, Superflux ma znakomite przygotowanie do badań nad następstwami tych nowych relacji. Jej celem jest odnoszenie wyników tych badań do stanu obecnego oraz ich przekształcanie w inspirujące koncepcje, produkty i usługi z wykorzystaniem szybkiego prototypowania oraz komunikacji medialnej.

Na liście zleceniodawców Superflux znajdują się między innymi The Prince’s Foundation, Kancelaria Premiera Indii, UAE, Science Gallery w Dublinie, University of Newcastle, EPSRC (brytyjski odpowiednik KBN), Komisja Europejska, The Futures Company, The Winch, Microsoft Research Cambridge, Design Council, Mattel Toys i Nokia. Jej prace zdobyły kilka nagród: UNESCO Digital Arts Award, UNESCO Award for Sustainability, ICSID Award of Excellence, Grand Prix Geneva Human Rights Festival i TED Fellowship. Firma występowała na międzynarodowych konferencjach, takich jak PICNIC, LIFT, WCIT, Epic, SIGGRAPH, Design Engaged i Pecha Kucha London; jej prace wystawiano w nowojorskim Museum of Modern Art (MoMA), Interactivos Madrid, Tate Modern, Apple Computers Inc. czy London Design Festival, a publikowano w czasopismach Wired, the Guardian, Popular Science, Marie Claire i Blueprint.

Strona www firmy: http://www.superflux.in/
Blog: http://www.superflux.in/blog
Twitter: https://twitter.com/superflux

Informacja o Engage by Design

Firma konsultingowa Engage by Design (EbD) jest ośrodkiem badań nad zrównoważonym projektowaniem założonym przez Rodrigo Bautistę i Zoe Olivię John. Specjalizuje się w opracowywaniu strategii, których celem jest przekształcanie produktu lub usługi w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Engage by Design pełni rolę wielodyscyplinarnej platformy dialogu i działań związanych z projektowaniem i zrównoważonym rozwojem. Poprzez działalność twórczą i organizowane warsztaty ułatwia swoim partnerom i współpracownikom wprowadzanie znaczących innowacji, osiąganych dzięki zmianie zachowań i myśleniu projektowemu.

Informacja o Pipeline Project

Pipeline Project to mały zespół z dużą siecią kontaktów, który ułatwia dużym i małym podmiotom wprowadzanie przemyślanych innowacji –poprzez łączenie motorów zysku (właścicieli marek i osób prawnych) z motorami zmian (oddolnych innowatorów w dziedzinie spraw społecznych i środowiska). W ramach tej działalności przez ostatnich 14 miesięcy prowadzi własną misję społeczną. Polega ona na tworzeniu grup złożonych z osób o różnych kompetencjach w celu szybkiego opracowywania prototypów i pokonywania wyzwań stojących przed innowatorami w dziedzinie spraw społecznych i środowiska.