Obserwuj: Biuro Prasowe Sony Polska

Sony współuczestniczy w realizowanych w Rzymie próbnych projektach „inteligentnego miasta”

Komunikat prasowy   •   Maj 27, 2021 14:00 CEST

- W czerwcu rozpoczną się testy systemów do ograniczenia zatorów i emisji spalin podczas parkowania, eliminowania wypadków z udziałem pieszych oraz zmniejszania tłoku w autobusach komunikacji miejskiej

- Sony IMX500, będący pierwszym przetwornikiem obrazu z wbudowaną sztuczną inteligencją, eliminuje obawy dotyczące prywatności i może być łączony z istniejącą infrastrukturą

Rzym, 27 maja 2021 r. — Firma Sony Europe poinformowała o wykorzystaniu przetworników obrazu IMX500 z funkcją przetwarzania opartego na sztucznej inteligencji jako kluczowych elementów w trzech eksperymentalnych projektach „inteligentnego miasta”, prowadzonych w Rzymie przez firmę Envision. Celem przedsięwzięć jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez pojazdy i zapobieganie wypadkom na przejściach dla pieszych.

Podstawowym celem pilotażu jest ocena i wdrożenie inteligentnego systemu parkingowego opartego na czujnikach IMX500, który ograniczałby emisję spalin i zatory powodowane przez pojazdy krążące w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania. Próby mają zweryfikować efektywność takiego systemu, powiadamiającego kierowcę przez aplikację smartfonową, a następnie kierującego go do najbliższego wolnego miejsca.

Testom poddany zostanie również system „inteligentnego miasta” optymalizujący obłożenie i wykorzystanie transportu publicznego. Jego elementem byłyby inteligentne wiaty przystankowe zliczające wsiadających i wysiadających pasażerów poszczególnych autobusów. Dane te pozwalałyby określić, gdzie dochodzi do przepełnienia pojazdu, a w rezultacie zoptymalizować kursowanie autobusów i koszty.

Ostatnie z pilotażowych rozwiązań to system ostrzegający kierowców o obecności człowieka na przejściu dla pieszych. Dzięki zastosowaniu inteligentnego oświetlenia jezdni o krótkim czasie reakcji poprawi on widoczność pieszych, by zmniejszyć liczbę wypadków z ich udziałem.

Rozpoczęcie prób planowane jest na czerwiec.

IMX500 to pierwszy czujnik obrazu z funkcją przetwarzania opartego na sztucznej inteligencji. Użyta w testach konfiguracja pozwala wydobywać w czasie rzeczywistym metadane o dostępności wolnych miejsc parkingowych, obecności przechodniów zbliżających się do przejść i liczbie wsiadających/wysiadających pasażerów autobusu. Obraz nie jest nigdzie zapisywany i nie wychodzi poza przetwornik, spełniając wymogi ochrony prywatności.

Z punktu widzenia miasta oznacza to mniejsze wymagania dotyczące przepustowości łączy, łatwość skalowania przy wykorzystaniu obecnej sieci oraz ograniczenie kosztów zasilania i transmisji danych. Co więcej, system uwzględnia oczekiwania obywateli dotyczące ochrony prywatności.

Sony Europe stara się wspierać opracowywanie i wdrażanie projektów „inteligentnego miasta”, pomagając władzom miast w rozwiązywaniu problemów w oparciu o model biznesowy SeaaS (Sensing as a Service).

Problemy wielkich miast: ruch uliczny, tłok i bezpieczeństwo pieszych

Samochody krążące w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania są postrzegane jako podstawowa przyczyna zatorów, a pilotaż ma pomóc w określeniu skali tego problemu. Wykorzystanie technologii czujników i obrazowania firmy Sony do rozwiązywania problemów społecznych pokazuje, jak czujniki IMX500 mogą łagodzić trudności życia w miastach.

Główną miarą bezpieczeństwa pieszych jest średnia odległość od pojazdów. Pilotaż ma na celu ilościową analizę tego problemu i zapobieganie wypadkom na przejściach dla pieszych dzięki zainstalowaniu odpowiedniej sygnalizacji.

— Oto jasne i konkretne świadectwo, że inteligentne rozwiązanie wizyjne Sony może spełniać potrzeby klienta z poszanowaniem prywatności osób — mówi Antonio Avitabile, dyrektor zarządzający działu Corporate Alliance and Investment w firmie Sony.

— Nasza wizja zakłada przekształcanie miast w miejsca bardziej zrównoważone ekologicznie i lepsze do życia, a skalowalna platforma IMX500 może znacznie przyspieszyć ten proces.

Wdrażane rozwiązania techniczne

Inteligentne nakładki typu Genius zostały zainstalowane w centrum Rzymu. W fazie przygotowawczej przeprowadzono uczenie sieci neuronowej, tak aby rozpoznawała ona wolne miejsca parkingowe oraz zliczała osoby na przystanku autobusowym, wsiadających/wysiadających pasażerów i pieszych czekających na przejście lub przechodzących przez ulicę.

Każda inteligentna nakładka Genius składa się z dwóch czujników rejestrujących obraz najbliższych ulic i miejsc parkingowych. Czujniki te przesyłają w czasie rzeczywistym dane generowane przez sieć neuronową: informacje o dokładnej lokalizacji wolnych miejsc, obecności pieszych oraz liczbie osób na przystanku.

Wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych

Inteligentna nakładka przesyła w czasie rzeczywistym strumień danych o lokalizacji wolnych miejsc parkingowych. Dane te są natychmiast przetwarzane przez sieć neuronową wbudowaną w czujnik w nakładce, a wyniki trafiają do chmurowej platformy programowej firmy partnerskiej Envision. Dzięki temu informacje o wolnych miejscach parkingowych pojawiają się w czasie rzeczywistym na mapie, którą widzi na telefonie komórkowym kierowca udający się w dany rejon.

Bezpieczeństwo pieszych

Obecność pieszych jest ustalana poprzez pomiary i porównania w różnych lokalizacjach. Kiedy system sieci neuronowej wykryje pieszego na przejściu, generuje ostrzeżenie świetlne dla kierowców.

Inteligentne wiaty przystankowe

Dane o długości kolejki do autobusu oraz liczbie osób wysiadających i wsiadających są przetwarzane przez sieć neuronową czujnika w inteligentnej nakładce. Wyniki trafiają do platformy programowej firmy Envision, gdzie są gromadzone i udostępniane zarządcom miejskiego transportu autobusowego, by ułatwić optymalizację tras i rozkładów jazdy. Jeśli autobus jest przepełniony, w sygnale pojawia się odpowiednia informacja, pomagająca wyeliminować takie sytuacje w przyszłości, lepiej zarządzać siatką połączeń i poprawić warunki podróżowania komunikacją miejską.

Próby w Rzymie prowadzone są przez szereg włoskich start-upów wspieranych przez Sony Europe.

** TTM Group (DP Control) — podmiot odpowiedzialny za instalację przetwornika obrazu IMX500 w inteligentnej nakładce.

** Envision — podmiot opracowujący inteligentne nakładki. Firma Envision projektuje i tworzy infrastruktury „End2End as a service” dla inteligentnych miast i Internetu rzeczy, zarządzane za pomocą platformy programowej UrbanVision.

** Citelum — lider w dziedzinie oświetlenia przestrzeni publicznej w Europie i na świecie, mający także duże doświadczenie w oznakowaniu dróg, wideomonitoringu, elektrycznych pojazdach miejskich i sieciach Wi-Fi. Firma Citelum promuje projekt i odpowiada za instalację inteligentnych nakładek na sygnalizatorach świetlnych. Zarządza w Rzymie rutynową i pozaplanową konserwacją systemu sygnalizacji świetlnej, a także znakami świetlnymi. Odpowiada za sterowanie ruchem i jego kontrolę.

Informacja o Sony Semiconductor Solutions

Firma Sony Semiconductor Solutions Corporation jest światowym liderem w dziedzinie przetworników obrazu. Staramy się dostarczać zaawansowane technologie przetwarzania obrazu, dzięki którym ludzie mogą żyć wygodniej i przyjemniej. Opracowujemy także i wprowadzamy na rynek nowe technologie czujników, aby oferować różne rozwiązania, dzięki którym możliwości wizualne i zdolność rozpoznawania przez ludzi i maszyny osiągną jeszcze wyższy poziom. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://www.sony-semicon.co.jp/e/

Sony Corporation jest podmiotem odpowiedzialnym w Sony Group za dział Electronics Products & Solutions (EP&S). Realizując wizję „dalszego zapewniania Kando i Anshin(*) ludziom i społeczeństwu na całym świecie poprzez technologię i poszukiwanie nowych wyzwań”, Sony będzie opracowywać produkty i usługi z takich segmentów jak rozrywka i dźwięk w domu, obraz cyfrowy i telefonia komórkowa. Więcej informacji: http://www.sony.net/